Jakie zmiany można wprowadzić w gotowym projekcie ? - Novio.pl

 

Zmiany w gotowym projekcie domuProjekt domu, który zamierzamy zbudować powinien być dostosowany do naszych oczekiwań i wymagań. Przeważnie jest tak, że gotowy projekt nie spełnia w stu procentach naszych potrzeb. Dlatego wraz z projektem otrzymujemy zgodę na wprowadzenie zmian. Nie wszystkie zmiany są łatwe do przeprowadzenia. Zwykle jednak korekty, które chcemy wprowadzić nie wymagają dodatkowej specjalnej zgody autora projektu i wystarcza standardowa zgoda dołączana do projektów gotowych.

Modyfikacje mogą być rożne, jedne mocno ingerują w bryłę i kształt budynku, a drugie to kosmetyczne, niewielkie zmiany. Do mniej znaczących korekt możemy zaliczyć zmianę lokalizacji i wielkości otworów drzwiowych i okiennych oraz zmianę położenia ścianek działowych. Możemy też zastosować inne rodzaje materiałów budowlanych na konstrukcję budynku, wybrać lepszą według nas dachówkę, izolację cieplną lub położyć inne posadzki. Jednak musimy pamiętać, że wszelkie modyfikacje materiałów wykończeniowych i izolacyjnych nie mogą zmienić parametrów budynku zakładanych w projekcie (tj. np. wytrzymałość, ciepłochłonność). Problemem nie będzie także zmiana kolorystyki budynku, kształtu tarasów, podjazdów oraz różnych detali dekorujących budynek.

W gotowym projekcie domu jednorodzinnego istnieje także możliwość zmiana kąta nachylenia dachu. Korekta może wynieść do 10 stopni pod warunkiem dostosowania konstrukcyjnego budynku oraz zachowania formy architektonicznej. Modyfikację kąta nachylenia dachu należy wnikliwie przemyśleć, ponieważ znacznie zmieni się wygląd budynku, a koszt wykonania takiej modyfikacji może wynieść nawet 10 tyś złotych.

Kolejną modyfikacją, którą możemy wprowadzić budując nasz wymarzony domek to zmiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Wszystko to przy zachowaniu obecnych norm oraz przepisów obowiązującego prawa budowlanego. Do zmian trudniejszych i pociągających za sobą koszty można zaliczyć zmianę wymiarów fundamentów budynku oraz przerobienie konstrukcji dachowej i przesunięcie punktu wylotu kominowego. W projekcie możemy także zastosować też inny strop, ale bez korekt w samym układzie jego konstrukcji.

Możemy także dokonać podpiwniczenia naszego domu pod warunkiem nie wynoszenia poziomu parteru ponad poziom terenu. Należy tutaj zwrócić uwagę, że samo podpiwniczenie może pociągnąć za sobą koszt nawet do 20% całej budowy. Trzeba także pamiętać, że zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zadbanie o to, by wszelkie zmiany projektowe wprowadzać już na etapie przygotowawczym, kiedy projekt domu jest adaptowany do lokalnych warunków zabudowy. Dzięki temu wprowadzone zmiany i korekty zostaną od razu objęte pozwoleniem na budowę. Ważne jest to, aby wszystkie zmiany były nanoszone na kopiach zatwierdzonego projektu budowlanego kolorem czerwonym wraz z datą i podpisem architekta.

Oczywiście wszelkie poprawki mogą być wprowadzone również w kolejnym etapie budowy, już po zdobyciu pozwolenia na budowę. Jednak musimy tutaj pamiętać o dwóch sytuacjach. W pierwszej z nich, kiedy naniesione korekty mają nieznaczny wpływ na konstrukcję domu, wówczas wystarczy jedynie odpowiedni nadzór ze strony kierownika budowy, który prowadząc dziennik budowy, naniesie w nim właściwą informację na temat wprowadzanych zmian. W drugiej sytuacji, kiedy modyfikacje wymagają poważniejszej ingerencji w strukturę budynku, niezbędne będzie pozyskanie nowego pozwolenia na budowę, które uwzględni wprowadzone zmiany.


Potrzebujesz pomocy ?
Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy