Jakie odległości trzeba zachować przy budowie domu - Novio.pl

 

Lokalizacja budowanego domu opiera się na wielu elementach natury estetycznej, praktycznej, ale również prawnej. To, w jakiej odległości od planowanego domu znajdują się inne budynki, może okazać się decydujące w lokalizacji obiektu na naszej działce.

Odległości, mające w tym przypadku zastosowanie, zostały jasno określone przez ustawodawcę w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument jasno formułuje aspekty zabudowy w sąsiedztwie wybudowanych wcześniej budynków. Może się więc okazać, że kupując wymarzoną działkę, już na wstępie mamy ograniczone pole manewru. Warto więc zaznajomić się od razu z aktualnie obowiązującymi zapisami zawartymi w Rozporządzeniu.

W najczęściej spotykanych sytuacjach należy się stosować do dwóch odległości – 3 m i 4 m. Jest to odległość budynku od granicy działki. Trzy metry od granicy musi znajdować się budynek zwrócony w jej stronę ścianą bez otworów (okien, drzwi). Cztery metry od granicy należy zachować, gdy od strony granicy ściana posiada okna lub drzwi. W tym przypadku ustawodawca zwrócił szczególną uwagę właśnie na odległość ściany od granicy – mamy jednak możliwość skrócenia tej odległości (nie bliżej niż 1,5 m) w przypadku elementów wystających z głównej bryły (gzymsów, daszków, balkonów itp.). Podane odległości mają jednak zastosowanie wyłącznie w przypadku budynków murowanych. Co jednak zrobić, gdy sąsiad obok ma dom wybudowany z drewna?

W tym przypadku zastosowanie mają przepisy przeciwpożarowe. Domy z drewna mogą stać się źródłem pożaru – należy więc zastosować nieco inne odległości niż w przypadku sąsiedztwa z budynkiem murowanym. W tym przypadku liczy się odległość między ścianami budynków.

Musi ona wynosić minimum 12 metrów (min. 8 m od granicy), jeśli ściana naszego budynku murowanego posiada okna lub drzwi stanowiące 35% powierzchni murowanej. Jeśli nasz budynek nie posiada w ścianie okien lub drzwi, a więc mamy do czynienia z jednorodną murowaną ścianą, możemy wybudować dom zachowując 7-metrowy odstęp między budynkami (3 m od granicy). Jeśli natomiast sami stawiamy dom z drewna – musimy zachować minimum 16 metrów pomiędzy budynkami (min. 12 m od granicy).

Zgodnie z przepisami mamy jednak możliwość budowy domu w sąsiedztwie domów łatwopalnych, jeśli zdecydujemy się zastosować na ścianie zwróconej ku sąsiadowi tzw. metodę oddzielenia przeciwpożarowego. Minimalne odległości od granicy muszą jednak zostać w tym przypadku zachowane. Trzeba również podkreślić, że Rozporządzenie odnosi się zarówno do budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Jeśli więc mamy w sąsiedztwie budynek drewniany, a chcemy w bezpośrednim sąsiedztwie budować dom, musimy zastosować przepisy przeciwpożarowe.

Budynek sąsiada blisko granicy

Wyobraźmy sobie, że budynek sąsiada stoi w odległości mniejszej niż 3 lub 4 metry od granicy. W tym przypadku, zgodnie z przepisami, mamy prawo budować dom w odległości mniejszej niż 3 metry, ale nie mniejszej 1,5 metra od granicy wtedy, gdy zabudowa wynika z planu zagospodarowania przestrzennego lub gdy działka ma szerokość mniejszą niż 16 metrów. W obu jednak przypadkach ściana zwrócona w stronę granicy musi być ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Podkreślenia wymaga fakt, że do budowy domu na tych warunkach nie jest wymagana zgoda sąsiada. Osobnym punktem jest tutaj sytuacja, gdy dom sąsiada jest drewniany, a stoi blisko granicy. Nasz dom może być wybudowany w odległości 3 metrów od granicy, jeśli będzie posiadał ścianę przeciwpożarową od strony drewnianego domu. Jeśli planujemy, że ściana ta będzie miała okna – wtedy odległość między budynkami powinna wynosić minimum 12 metrów.

Sąsiad w granicy

W sytuacji, gdy w granicy stoi już budynek sąsiada, mamy możliwość dobudowania naszego budynku. W tym przypadku należy jednak spełniać następujące warunki: nie może być to sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, budynek będzie przylegał całą powierzchnia ściany do budynku istniejącego na sąsiedniej działce, część budynku w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy będzie miała wysokość i długość nie większą niż budynek istniejący, ściana ulokowana na granicy będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. W tym przypadku nie istnieje również zapis o szerokości działki mniejszej niż 16 metrów.

Pusta działka za płotem

W tym przypadku mamy najszersze pole manewru przy lokalizacji budynku. Należy więc pamiętać o odległościach od granicy – 3 metry dla ściany bez otworów, 4 metry dla ściany z otworami, natomiast 8 metrów dla ściany z drewna lub dachu łatwopalnego, 1,5 metra lub bezpośrednio przy granicy jeśli działka spełnia warunki na usytuowanie budynku w ten sposób. W ten sposób określono odległości z zastrzeżeniem, że budynek będzie zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego, a także będzie posiadał murowaną ścianę zewnętrzną, której powierzchnia bez otworów okiennych i drzwiowych przekracza 65%.

Małe garaże – odrębne zasady

Można powiedzieć, że małe garaże rządzą się swoimi prawami. Przepisy dopuszczają bowiem usytuowanie tego typu konstrukcji (jak również budynków gospodarczych) o długości mniejszej niż 5,5 metrów i wysokości mniejszej niż 3 metry bezpośrednio przy granicy lub odległości ni mniejszej niż 1,5 metra. Również w tym przypadku nie określono dodatkowych parametrów, dotyczących choćby szerokości działki, czy bezpośredniego sąsiedztwa budynków sąsiada. Należy jednak pamiętać, że ściana przyległa do granicy musi spełniać wymagania przeciwpożarowe. Garaże większe, czyli o długości powyżej 5,5 można budować zachowując odległość 3 metrów od granicy. Chyba, że mamy możliwość dobudowania naszego garażu do garażu sąsiada wybudowanego w obrębie granicy działki.

Ważne! Od przepisów dotyczących odległości budynków istnieje odstępstwo. W wyjątkowych okolicznościach, starosta może zatwierdzić zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Procedura jest jednak długotrwała, wiąże się z uzyskaniem upoważnienia ministerstwa infrastruktury, jednak możliwa jest do przeprowadzenia w myśl art. 9 Prawa budowlanego.

 

Ważne! Powyższe akty prawne nie dotyczą odległości między budynkami zlokalizowanymi w obrębie jednej działki budowlanej.


Potrzebujesz pomocy ?
Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy