budynek-mieszkalny

Jak zamienić budynek gospodarczy na mieszkalny

Sytuacja, w której chcemy zamienić budynek gospodarczy na mieszkalny nie należy wcale do rzadkości. Dodatkowa izba mieszkalna uzyskana przy użyciu niewielkiego nakładu finansowego to kusząca wizja w przypadku większości właścicieli mniejszych domów jednorodzinnych. Przy wielu domach funkcjonują zabudowania gospodarcze, składziki na narzędzia, drewutnie czy inne obiekty wykonane z solidnego drewna, które po odpowiednim remoncie mogą służyć jako dodatkowa część mieszkalna, połączona z właściwym domem w jedną całość. Wiele osób chciałoby skorzystać z okazji i powiększyć przestrzeń użytkową domu.

Jeśli budynek gospodarczy mieści się przy samym domu lub bardzo blisko niego, to warto zastanowić się nad wcieleniem takiego obiektu w obręb jednej struktury budowlanej. Wymaga to jednak odpowiedniego uregulowania, bowiem wykracza poza ramy zwykłego remontu i jako taki traktowane być nie może. Remontem byłyby czynności budowlane przywracające i zachowujące wygląd i kształt budynku, a w tym wypadku podjęte prace wiążą się z powiększeniem przestrzeni i zmianą bryły budynku. Adaptacja naszych zabudowań gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne jest związana najczęściej z nieuchronną koniecznością wykonania określonych robót budowlanych. Należy do nich m.in. budowa ścian, wykonanie okien, czy przygotowanie instalacji elektrycznej. Tego rodzaju prace bezpośrednio kwalifikują się już do kategorii przebudowy obiektu budowlanego. To z kolei wymaga spełnienia szeregu formalności, bez których cały nasz trud poszedłby na marne, a wykonane prace zostały uznane, w świetle obowiązującego w Polsce prawa, za samowolę budowlaną.

Z tego tytułu każdy inwestor przeprowadzający takie prace musi uzyskać klasyczne pozwolenie na budowę. Mało tego, wymagane będzie w takim wariancie również stworzenie normalnego projektu budowlanego dla zagospodarowanej na nowo przestrzeni. Wcześniej jednak musi zostać przeprowadzona typowa ekspertyza techniczna, określająca stan całej konstrukcji oraz poszczególnych elementów budynku. Kiedy pozwolenie na budowę w końcu otrzymamy, w kolejnym kroku trzeba będzie zawiadomić właściwy do tego organ o rozpoczęciu przez nas całej inwestycji.
W praktyce informację o rozpoczęciu prac powinien otrzymać od nas powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego i to minimum na tydzień przed podjęciem przez nas robót budowlanych. Z prawa budowlanego wynika również obowiązek przygotowania kierownictwa budowy i to niezależnie od rodzaju wykonywanych robót budowlanych. Wraz z powiadomieniem wysyłamy więc do inspektoratu oświadczenie kierownika budowy, w którym napisane jest, że to właśnie on kieruje podjętymi pracami budowlanymi. Choć biurokracja często daje się we znaki wszystkim tym, którzy podejmują się tego rodzaju przebudowy, to małe pocieszenie może jednak stanowić fakt, iż istnieje spore prawdopodobieństwo, że powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego zwolni naszą inwestycję z obowiązku posiadania takiego kierownika budowy.

Musi jednak osobiście ustalić, że zakres wykonywanych robót jest istotnie niezbyt duży oraz że nie wymaga aż tak specjalistycznych czynności. Mówi o tym jednoznacznie zapis w art. 42 ust. 3 prawa budowlanego. Powiadomienie o decyzji w sprawie kierownika budowy otrzymamy w decyzji pozwolenia na budowę lub niezależnie od niej. Jeżeli sądzimy, że to koniec naszej administracyjnej tułaczki, to jesteśmy w błędzie. Kolejnym krokiem z naszej strony jest złożenie wniosku do inspektoratu nadzoru budowlanego o wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy. W czasie wykonywania prac dziennik budowy powinien znajdować się pod kontrolą kierownika budowy, o ile taki został wcześniej ustanowiony. Tuż po zakończeniu pracy czeka nas zaskakująca i jednocześnie miła niespodzianka. Otóż jak się okazuje, nie istnieje z naszej strony potrzeba zawiadamiania nadzoru budowlanego o zakończeniu podjętych prac, związanych z przebudową obiektu. Musielibyśmy je wprawdzie złożyć, ale jedynie w przypadku, gdy prace budowlane prowadzone na terenie domu dotyczyły jego bezpośredniej odbudowy lub rozbudowy. W przypadku prac polegających na przebudowie obiektu prawo nie zmusza nas do tej czynności.

Polecane projekty domów