Kosztorys inwestorski
Dodatek ten pozwala na oszacowanie kosztu prac budowlanych oraz pomaga także przy kalkulowaniu kosztu materiałów budowlanych. Bardzo przydatny i pomocny jest dla osób, które zdecydują się na budowę w systemie gospodarczym.

Kosztorys jest opracowywany zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem budowlanym. Kosztorys składa się ze szczegółowej kalkulacji robocizny i materiałów z podziałem na poszczególne etapy prac budowlanych oraz zawiera aktualne ceny na podstawie cennika Sekocenbudu.