Projekt rekuperacji
Dodatek ten prezentuje zestawienie materiałów, instrukcje montażowe, techniczny opis oraz zwykłe rzuty kondygnacji. Projekt ten zawiera także przekrój pionowy, na którym oznaczone są poszczególne elementy oraz pełne rozwinięcie instalacji.